Over het Innovatiecongres

Het Innovatiecongres Veiligheid en Justitie kent een traditie en wordt al meer dan 10 jaar georganiseerd. In 2014 presenteerde de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten tijdens het congres “Innovatie aan Zee” de eerste VenJ brede Innovatie Agenda. Het congres gaf met inspirerende voorbeelden en werkwijzen aan hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie haar innovatiebeleid vorm wilde geven.

Het Innovatiecongres 2016 zal een volgende stap markeren ten opzichte van het congres in 2014. Toen werd de ambitie uitgesproken om meer innovatief te denken en te doen. Nu, twee jaar later, laten we zien wat dat opgeleverd heeft. Tijdens het congres wordt niet alleen zichtbaar hoe VenJ verandert, we laten vooral zien hoe we dat doen samen met anderen. Hoe we meer gebruik kunnen maken van de kracht van ons externe netwerk “Buitenste Binnen”. Het Innovatiecongres 2016 biedt daarom niet alleen een podium aan de kennisinstellingen, publieke en private partijen waarmee we samenwerken, het nodigt hen ook uit om mee te werken aan de programmering.

Het Innovatieteam vervult een aanjaagfunctie binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft een faciliterend en ondersteunend karakter. Het team stimuleert samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap, financiert innovatieve projecten, organiseert competities en stimuleert onderzoek en kennisontwikkeling. Het innovatieteam is ook de drijvende kracht achter het Innovatiecongres 2016.

Meer weten over innovatie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie?

Klik dan hier of stuur een e-mail naar innovatie@minvenj.nl