Innovation Room 09.00 – 18.00

Titel: KEI: modernisering van de rechtspraak
Organisatie: Programma KEI
Omschrijving: Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is opgezet om de rechtspraak te moderniseren en zorgt ervoor dat procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker worden. Via het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak kan er digitaal geprocedeerd worden en is het mogelijk om snel, veilig en gemakkelijk stukken te raadplegen en uit te wisselen. Professionele partijen kunnen gebruikmaken van een het Aansluitpunt Rechtspraak zodat ze geautomatiseerd gegevens kunnen uitwisselen met de rechtspraak. Bij de stand van de rechtspraak wordt een demonstratie gegeven van Mijn rechtspraak en kunt u meer informatie ontvangen over de modernisering van de rechtspraak.
Titel: SKY SENTRY – Acoustic Drone Localisation System
Organisatie: Microflown AVISA
Omschrijving: Microflown AVISA’s missie is het verschaffen van een compleet '3D acoustic situational awareness'.
Door het detecteren, classificeren en lokaliseren en indien mogelijk het volgen van verschillende akoestische dreigingen;
- Small Arms Fire (SAF)
- Rockets, Artillery and Mortars (RAM)
Met als laatste innovatieve toevoeging:
- Aerial threats ( unmanned aerial vehicles)
Titel: DroneCatcher
Organisatie: Delft Dynamics B.V.
Omschrijving: Door het afschieten van een net vanuit een onbemande helikopter, de 'DroneCatcher', is het mogelijk om vanuit de lucht ongewenste (en mogelijk kwaadwillende) drones te vangen en weg te slepen. Bij een te zware gevangen drone kan gebruik gemaakt worden van een parachute om te zorgen voor een zachte landing.
Titel: VenJ Veranderkamers
Organisatie: Flexibel team De Veranderkamers
Omschrijving: Wij VenJ-ers zijn op allerlei manieren bezig met verandering. Stap daarom in de VenJ Veranderkamers om het allerbelangrijkste element bij elke verandering nader te onderzoeken, te bekijken, te beluisteren en misschien zelfs te voelen…
In kamer 1 ontdek je wat jou kan tegenhouden het beste uit jezelf te halen. Hoe lang kan jij de confrontatie aan? In kamer 2 ontdek je wat jou juist vooruit kan brengen. Gun jij jezelf een motivatie-boost?!
Titel: Innovating the war on drugs
Organisatie: Stage Gate 11BV
Omschrijving: Samen met het laboratorium van de Douane, NCTV, ACN en KMAR ontwikkelt SG11 de Delta R technologie. Deze technologie gaat ingezet worden om het douane proces op Schiphol en Distributiecentra om pakketpost en bagage te analyseren op aanwezigheid van narcotica en/of explosieven. De techniek detecteert oppervlaktesporen op bagage en pakketpost middels uv-licht reflectie en spectrografie.
Titel: REDSUIT 'virtueel realistisch trainen bij de brandweer'
Organisatie: Brandweer Twente & RE-liON
Omschrijving: Toelichting over de ontwikkeling van REDSUIT. Met REDSUIT kan de brandweer in een virtuele omgeving realistisch trainen.
Via filmpjes en presentaties wordt het project, de mogelijkheden en de stand van zaken toegelicht. Tevens is er een REDSUIT aanwezig, zodat belangstellende zelf een indruk kunnen krijgen van deze innovatieve ontwikkeling.
Titel: Robin Radar Systems B.V.
Organisatie: Radar Technologie
Omschrijving: Wereldwijd gaan er per maand ongeveer 200.000 drones over de toonbank. De interesse van zowel bedrijven als consumenten is groot. Niet verwonderlijk, want de kleine vliegende objecten zijn voor veel doelen geschikt. Tegelijkertijd groeit het aantal incidenten en zorgen drones soms voor dreigende situaties. Reden voor Robin Radar Systems in Den Haag om een speciale detectieradar voor drones te ontwikkelen.

Robin Radar Systems is gespecialiseerd in radarsystemen voor het detecteren van kleine doelen. Bijzonder aan de Drone Detectie Radar is dat deze radar niet alleen drones detecteert, maar ze ook van vogels kan onderscheiden. De radar herkent de rotorbladen van een drone. Dit gebeurt met behulp van slimme software algoritmes en geavanceerde doppler technieken.

De vraag naar dectectie-apparatuur voor drones groeit snel. Drones kunnen immers ongelukken veroorzaken of met illegale bedoelingen worden ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bijna-aanvaringen met vliegtuigen, de mogelijkheid om spullen in een gevangenis te smokkelen of het gebruik door terroristische organisaties. Vroegtijdige detectie van drones is in deze gevallen cruciaal. De radar die Robin Radar Systems ontwikkelde is door het kostenniveau niet alleen interessant voor de defensiemarkt, maar ook voor de beveiligingsbranche. Inmiddels zijn de systemen operationeel ingezet ter bescherming van wereldleiders, zoals tijdens de G7 Summit.
Titel: Nieuwe ICT ontwikkelingen binnen DJI/SSC-i
Organisatie: DJI / SSC-I
Omschrijving: Digitaal werken in 2020: hoe sorteer je daar op voor?

De urgentie van nieuwe, elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen en de realisatie dat werk overal is, dragen bij aan de strategie van de digitale werkomgeving van SSC-I.
In lijn met de ontwikkeling die door de mobility trend wordt gedreven, heeft SSC-I met de introductie van Connect! een eerste belangrijke stap genomen om een transformatie door te gaan maken van de digitale werkomgeving.
Wat rest zijn de vervolgstappen, die veel vragen van de technologie en organisatie, en veel toevoegen voor het werk!

Verder zijn de Empatica E4 polsbanden bij de stand te zien welke in de proeftuin Quantified Self (zie ook inspiratiesessie Quantified Self) gebruikt worden en er is een demo van de hartbiometriebandjes (cardio acces key) “winnaar van de VIC2015” waar nu binnen een jeugdinrichting een pilot gaat starten.
Titel: Het juiste doen, het juist doen
Organisatie: Innovatie & Standaardisatie IND
Omschrijving: Wij laten zien hoe wij het proces van verander- en verbetertrajecten binnen de IND stap voor stap herijken: met nadruk op het opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap, en het scherp stellen van de probleemdefinitie. Dankzij de Lean methodiek wordt in verrassende samenhang en langs gezamenlijke lijnen bewustere keuzes gemaakt in opdrachtvorming en portfoliobeheer.
Titel: Vreemdelingenapp: asiel in Nederland
Organisatie: Vreemdelingenketen / V&J
Omschrijving: Hoe zit het asielproces in Nederland elkaar? Met de Vreemdelingenapp, het winnende idee van de innovatiepitch 2015, wordt in meerdere talen een eenduidige en gezamenlijke voorlichting gegeven vanuit V&J / de vreemdelingenketen aan asielzoekers. Op deze manier staan asielzoekers centraal en niet de afzonderlijke organisaties binnen V&J. Asielzoekers worden geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten van het asielproces in Nederland.
Titel: Proactive Surveillance Technologies
Organisatie: TNO
Omschrijving: Wil je meer weten over de laatste technologische ontwikkelingen voor proactief beveiligen en toezicht? TNO presenteert op de stand in de Innovation Room de nieuwste technologieën met betrekking tot surveillance met drones, het slim volgen van personen, gebruik van wearables en automatische leugendetectie. TNO ontwikkelt deze technologie met partners voor diverse toepassingen om Nederland Veiliger te maken. Deze technologieën worden toegepast in ontwikkelingen als netcentrisch werken, real time intelligence, informatie- en risicogestuurd optreden. Kom langs en laat je inspireren!
Titel: Projectronde II - 2016
Organisatie: Innovatieteam VenJ
Omschrijving: Innovatiefonds
Tweemaal per jaar kunnen innovatieprojecten voor financiering in aanmerking komen. Dat kan gaan om experimenten en ontwikkeling van prototypes, om toepassing van nieuwe technologieën of slimmer samenwerken (procesinnovatie).

Zo is het Innovatieteam Veiligheid en Justitie onder meer verantwoordelijk voor het innovatiefonds. Vanuit dit fonds kunnen publieke veiligheidsorganisaties een financiële stimulans krijgen voor innovatieve projecten die de maatschappelijke veiligheid ten goede komen. Hierbij gaat het niet alleen om state of the art technologie maar juist ook sociale, maatschappelijke en organisatorische aspecten van innovaties.

Kennisinstituten en bedrijven zijn van harte uitgenodigd daaraan bij te dragen. Maar een vereiste is dat de indiener van het project een overheidspartij is die het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangewezen. De voortgang van de gehonoreerde projecten wordt door het Innovatieteam Veiligheid en Justitie begeleid en gemonitord. Na afloop helpt het Innovatieteam bij het verspreiden en bekend maken van de resultaten. In de stand tijdens het congres worden de projecten uit de tweede ronde getoond die dit jaar van start gaan.

Titel: Virtual Reality & Augmented Reality in de praktijk
Organisatie: Ordina
Omschrijving: Virtual Reality (VR) en augmented reality (AR) halen de laatste tijd vaak het nieuws. Zo was heel Kijkduin in de ban van (virtuele) Pokemons die middels AR gevangen kunnen worden en is aangetoond dat VR reality tijdelijk kan zorgen voor een ander lichaamsbeeld bij patiënten met anorexia nervosa. Science of science-fiction? Ervaar het zelf op deze stand!
Titel: Mobile Media Lab
Organisatie: Politie
Omschrijving: Met het innovatieve Mobile Media Lab (MML) test de politie op een laagdrempelige manier haar digitale dienstverlening. Door in verbinding te staan, te luisteren en vervolgens de dienstverlening te verbeteren, werkt de politie samen met medewerkers en burgers aan een veiliger Nederland.
Er wordt op gezette tijden een presentatie in het Mobile Media Lab gehouden. Zie hiervoor het blokkenschema.
Titel: UAV Countermeasure Systems
Organisatie: DRONATEC
Omschrijving: Drones can carry a payload and they can offer threats.
DRONATEC's UAV Countermeasure Systems offer the means to stop and defeat incoming drones. This way protecting both your people and assets.
In de stand kunnen we, via videobeeld en een demo opstelling, laten zien hoe het DRONATEC System drones kan stoppen. Verder kunnen we Dronatec banners neerzetten en introduction flyers verspreiden.
Titel: Forensische Biometrie
Organisatie: Nederlands Forensisch Instituut
Omschrijving: Het team Forensische Biometrische bij de afdeling Digitale en Biometrische Sporen, houdt zich bezig met forensisch onderzoek naar vingersporen, gezichten, spraak en overige biometrische kenmerken (met uitzondering van DNA) en het onderzoek aan beelden. Biometrie wordt steeds breder gebruikt binnen de samenleving, waarbij bijvoorbeeld de toegang tot een telefoon wordt gegeven met behulp van een vingerafdruk. Op een aantal vormen van biometrisch onderzoek wordt verder ingegaan.


Startup & MKB Innovations 09.00-18.00

Titel: Oplossingen voor Veiligheid & Crowd Management
Organisatie: OpenRemote
Omschrijving: OpenRemote biedt een software oplossing om veiligheidsvraagstukken in openbare ruimtes aan te pakken. OpenRemote integreert verschillende databronnen en biedt u een eigen dashboard en workflow oplossing. Wij ondersteunen uw experts met intelligente datavisualisatie om snel en effectief te kunnen handelen.
Titel: Stimuleren van positief gedrag middels zintuigbeïnvloeding
Organisatie: Urban Senses
Omschrijving: Urban Senses geeft advies over het toepassen van zintuigbeïnvloeding in de openbare ruimte met als doel een positieve gedragsverandering. Dit doen wij door de fysieke omgevingsboodschap op een dusdanige wijze te ontwerpen dat zij positieve en gewenste stimulansen uitzendt
Titel: Internet of Things
Organisatie: Things Connected B.V.
Omschrijving: Predictive Maintenance door producten te verbinden met Internet.

Door het toepassen van “Internet of Things” in producten maakt “Things Connected” het mogelijk om onderhoud aan producten voorspelbaar (predictive maintenance) te maken en de bijbehorende serviceorganisatie dus planbaar te maken. Dit levert besparingen in de serviceorganisatie op tot wel 35%. Tevens kunnen bedrijven beter inspelen op de trend die gaat “van bezit naar gebruik”. Er ontstaan nieuwe business modellen voor producten waarbij producten niet meer aangeschaft worden, maar waarbij er puur voor het gebruik van het product betaald wordt.
Titel: LightMotion
Organisatie: Lightwell
Omschrijving: Een Smart City is groen en duurzaam en de LightMotion speelt hierin een onmisbare rol als Smart City hub voor de vele services die mogelijk zijn. Het systeem is modulair opgebouwd dus voor elke situatie kan een geschikte oplossing worden samengesteld. Het kan zelfs in bestaande masten worden ingebouwd.
Titel: Down to Earth
Organisatie: ESA BIC Noordwijk
Omschrijving: Space technology is leading edge technology with very high standards and reliability. These characteristics give it a unique selling point to why the technology should be applied here on earth.

ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) Noordwijk enables pioneering Entrepreneurs to turn new ideas into profitable businesses using Space Technology for Down to Earth applications.

We and our key partners support the creation of your new businesses with financial, technical and business support.
Titel: Business Intelligence Systems That Deliver
Organisatie: Dimensional Insight Netherlands BV
Omschrijving: Dimensional Insight is al meer dan 20 jaar een toonaangevende aanbieder van Business Intelligence Software en performance management oplossingen die werken voor de klant. Met een klantgerichte aanpak en innovatieve producten zijn wij in staat om meer dan 2.600 klanten wereldwijd te ondersteunen in hun informatiebehoeften. Wij investeren niet in advertenties, maar wel in onze producten. Dit levert veel mond tot mond reclame op van tevreden klanten.

Deze ‘no marketing, just solutions’- aanpak heeft ons tot een solide partner gemaakt, die de continuïteit van haar dienstverlening in deze tijden beter kan garanderen dan veel andere software leveranciers. Het succes van ons meermalen bekroonde, selfservice BI platform, de Diver Solution, is mede te danken aan onze klanten. Daarom staat de klant bij ons altijd centraal en is support één van onze speerpunten. Met de Diver Solution zijn toonaangevende implementaties geleverd waarbij op innovatieve manieren data is omgezet in relevante informatie.
Titel: Big Narrative
Organisatie: SenseGuide
Omschrijving: Ontdek de kracht van verhalen op grote schaal voor situationeel begrip, beleidsevaluatie, toekomstverkenning en vroegtijdige risicodetectie.
Titel: being ready - the stand out stand
Organisatie: Warp Industries
Omschrijving: Het echte leven: zorg dat u er klaar voor bent. Test hier uw actie intelligentie in echte situaties, op echte locaties, met echte emoties. Acteer, reflecteer, leer in de ultieme simulatie: het echte leven.
Titel: ANDRUPOS
Organisatie: Andrupos
Omschrijving: Automatic classification of documents to biometric features.
Know on what technique/printer/paper a questioned document is created, without consulting a (forensic) document expert.
Titel: We Make Online Security Easy
Organisatie: Onegini
Omschrijving: Onegini beschermt de persoonlijke gegevens van klanten en zorgt voor veilige transacties, op elk moment en met behulp van elk apparaat. Het bekroonde Mobile Security Platform biedt organisaties een eenvoudige manier om mobiele apps te leveren, met de beste eindgebruikerservaring en een hoge veiligheidsgraad voor externe gebruikers. Het Onegini-team bestaat uit beveiligingsspecialisten wiens taak het is om nieuwe bedreigingen in de mobiele ruimte te identificeren en deze vervolgens middels state-of-the-art mobiele bescherming toe te passen in apps. Onegini beschermt op dit moment al gegevens voor miljoenen eindgebruikers in de bank-, verzekerings- en vervoersmarkten. Onegini heeft kantoren in Nederland en Polen.
Titel: Intelligente Data Engine (ID-Engine)
Organisatie: We Boost Data
Omschrijving: Intelligente Data Engine (ID-Engine)
ID-Engine is een systeem dat data omzet in voorspellingen en deze in bestaande software zichtbaar maakt. De politie operatie krijgt inzicht in verhoogde risico situaties en de meest effectieve interventie.
Titel: Innoveren samen met startups
Organisatie: World Startup Factory
Omschrijving: World Startup Factory is een impact-gedreven acceleratie platform voor startups en partners voor innovatie en co-creatie. Met verschillende programma's onder andere gericht op Connectivity, Cyber Security, Health & Ageing en Biodiversity worden startups in een periode van een half jaar versneld ontwikkelt en verbonden aan (potentiële) klanten, strategische partner en investeerders.
Meer informatie: www.worldstartupfactory.com
Titel: Maldith
Organisatie: Digital Intelligence Group b.v.
Omschrijving: Digital Intelligence Group slaan een brug te slaan tussen de technologische behoeftes van overheidspartijen en de snelle technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Wij doen dat onder andere door intensief kennis uit te wisselen met technology startups, specialisten, en andere partijen.
Maldith is software die zoekt in databases (open en gesloten) op zichtbare en onzichtbare
relaties tussen personen en bedrijven. De software:
• Zoekt op sporen achtergelaten bij gebruik van internet en andere digitale services.
• Combineert verschillende bronnen waarmee verborgen connecties zichtbaar
worden.
• Analyseert, correleert en visualiseert grote sets gegevensverzamelingen.
• Versnelt het onderzoek proces.
• Biedt een grafische interface, waarmee resultaten worden gepresenteerd.
• Bouwt controles in en alerts voor hits op interne databases als “veelplegers”.