Deelprogramma

Lees hieronder aan welke presentaties en workshops u kunt deelnemen. U kiest op de dag zelf naar welke sessie u gaat, dit hoeft u dus vooraf niet aan ons door te geven. Let op, vol=vol dus houd altijd een alternatieve sessie in gedachten. 

Favorietentool
Om u te helpen bij het samenstellen van uw persoonlijke programma, kunt u gebruik maken van de Favorietentool.

  • U klikt op de gekleurde balk met uw muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
  • Wilt u de sessie bewaren als 'favoriet', dan klikt u op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
  • Deze 'favoriet' wordt onthouden.
  • Klik op 'Print uw favorieten' en al uw favorieten staan onder elkaar.
  • U kunt dit favorietenlijstje erbij houden tijdens uw aanmelding.

Liken sessies
Vindt u een sessie leuk? Laat het ons weten door deze te 'liken'. 

Blokkenschema
We hebben het totale programma opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt u een overzicht met daarin opgenomen waar welke sessies plaatsvinden. Klik hier voor het blokkenschema.

Print uw favorieten

1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving

Titel: Heilige Rotterdamse Boontjes Koffiebar: leer-werktraject om jongeren weer op het goede pad te krijgen
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Marco den Dunnen (Politie Eenheid Rotterdam)
Rodney van den Hengel ()
Omschrijving: Een inspiratiesessie over hoe de Heilige Rotterdamse Boontjes Koffiebar is ontstaan. In dit concept staat sociale innovatie centraal, om jongeren weer op het goede pad te krijgen. Door Heilige Boontjes Koffie te drinken, draagt u bij aan de kansen van kwetsbare Rotterdamse jongeren. Heilige Rotterdamse Boontjes Koffie biedt deze groep jongeren, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, een leer-werktraject aan binnen haar bedrijf en leidt hen op tot koffiebrander, barista en distributeur.
Tijdens de inspiratiesessie wordt via een grote percolator Heilige Boontjes Koffie geschonken.
Titel: Cirkel Coalitie: door zelfbewustere sociale cirkels hoeven potentiële daders geen échte daders te worden
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Ellen Verbeem (Openbaar Ministerie)
Jacqueline Hirsch (Arrondissementsparket Amsterdam)
Nouhran Badr (Openbaar Ministerie)
Wouter Vos (Openbaar Ministerie)
Omschrijving: Het Openbaar Ministerie bouwt aan een netwerk van lokale initiatieven die zich richt op de versterking van de sociale cirkels rondom risicogroepen. Met zelfbewuste(re) ouders, vriendinnen, zusjes, leerkrachten, broers en dergelijke hoeven potentiële daders geen échte daders te worden. De gedachte achter dit initiatief is dat er, naast het strafrecht, nog meer manieren (kunnen) zijn om criminaliteit te voorkomen of op te lossen. Verder kijken dan alleen uw werkterrein, leidt soms tot onverwachte inzichten.
Het OM als verbinder, wegwijzer, inspirator of facilitator? Tijdens deze werksessie nemen wij u met een film en een interactieve presentatie onder andere mee naar de meet-up's die een centrale rol in de coalitie spelen. Hier wordt met een enorme bevlogenheid kennis, ervaring en contact met elkaar gedeeld.
Titel: De Divorce Challenge: ideeën om de situatie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Jaap Warmenhoven (Twynstra Gudde )
Sandra de Vries (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Omschrijving: Een challenge is bij uitstek een middel om als VenJ van 'binnen' naar 'buiten' te stappen, in het hart van het vraagstuk. VenJ organiseert op dit moment de 'Divorce Challenge'. Deze challenge roept de samenleving op om met innovatieve, creatieve en uitdagende ideeën te komen om de situatie van kinderen in een 'vechtscheiding' te verbeteren.
Tijdens deze inspiratiesessie komen de volgende vragen aan bod:
• Wat doet een challenge met de maatschappelijke betrokkenheid bij het VenJ domein?
• Wat zijn hierbij de uitdagingen?
• Wat is het belangrijkste resultaat van een challenge? Ideeën die we zelf nog niet hadden bedacht of een maatschappelijke discussie rondom, in dit geval, 'vechtscheidingen'?
Tijdens deze inspirerende sessie komt u er meer over te weten.
Titel: Controlled Cognitive Engagement (CCE): een nieuwe ondervragingstechniek om kwaadwillenden te ontmaskeren
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Neal Conijn (SoSecure)
Omschrijving: Dhr. N.P. Conijn introduceert met een interactieve presentatie over Controlled Cognitive Engagement (CCE) een ondervragingstechniek die Racial Profiling voorkomt. CCE is een resultaatgedreven ondervragingstechniek voor gebruik in de context van Predictive Profiling. Deze ondervragingstechniek kan uitstekend worden gebruikt om kwaadwillenden te ontmaskeren. Bijvoorbeeld bij screeningsprocessen door overheden, opsporings- en beveiligingsdiensten als het gaat om luchthavens en andere sectoren.

De ondervragingstechniek is - wetenschappelijk bewezen - effectiever, efficiënter, onpartijdiger en aangenamer voor de geïnterviewde dan bestaande methoden zoals de suspicious signs methodiek. De nadruk ligt op informatie verzamelen en een verstandhouding opbouwen met de geïnterviewde. Hierdoor ontvangt de interviewer meer respons op basis waarvan de waarheidsgetrouwheid van de antwoorden kan worden vastgesteld. Deze vraagstructuur heeft een positief effect op klantvriendelijkheid, reduceert stereotypering zoals Racial Profiling en werkt tegen deceptie. Tot slot wordt een unieke APP gepresenteerd met het stopformulier als antwoord om Racial Profiling te voorkomen.
Titel: De Social Impact Bond (SIB): een innovatieve samenwerking om ex-gedetineerden aan het werk te helpen
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Irma van der Veen (Stichting 180)
Ruben Koekoek (ABN AMRO)
Dennis van Breemen (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Omschrijving: Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation, Oranje Fonds, Society Impact en Work-Wise Direct zijn in juni 2016 een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. De partijen gebruiken een innovatief financieringsinstrument. Een Social Impact Bond (SIB). Tijdens deze interactieve sessie komt u te weten wat er nodig is om van een SIB een succes te maken. U kiest en gaat aan de slag met maatschappelijke vraagstukken die om een oplossing vragen en waar u een SIB als innovatief financieringsinstrument voor zou kunnen inzetten. Ruben Koekoek (ABN AMRO), betrokken bij vijf van de zeven Nederlandse SIB's, deelt zijn ervaringen met u vanuit het perspectief van financiers. Irma van der Veen (St. 180) schuift aan vanuit de rol als uitvoerder en Dennis van Breemen (V&J) vanuit het overheidsperspectief.
Titel: Digitalisering in het gevangeniswezen: Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Klaas Brandsma (DJI)
Toine van Oosterhout (DJI)
Omschrijving: Online boodschappen bestellen, geld overmaken, vacatures zoeken en belastingaangifte doen. Met slechts een paar muisklikken kan het. Maar stelt u zich nu eens voor. Elke dag zijn medewerkers van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in gevangenissen druk bezig met bijvoorbeeld doktersafspraken maken, extra levensmiddelen bestellen en bezoek voor de gedetineerden plannen. Taken die een gedetineerde ook zelf kan doen.
In plaats van volledig afhankelijk te blijven van de medewerkers van de inrichting, wil DJI de gedetineerden leren hiervoor zelf verantwoordelijkheid te nemen. Net als in de buitenwereld. Door gedetineerden de beschikking te geven over ICT-middelen, zoals een tablet, vergroten zij hun zelfredzaamheid. DJI is ervan overtuigd dat dit de gedetineerden helpt om goed terug te keren in de maatschappij. In deze inspiratiesessie vertellen Klaas Brandsma en Toine van Oosterhout u wat de digitale wereld binnenhalen voor het gevangeniswezen betekent.
Titel: Werken in zelforganiserende teams: eerst geloven, dan zien
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Marian Prast (Raad voor de Kinderbescherming)
Marius Evertse (Politie )
Jasper van Riet (Politie )
Gerdien Wubbeling (Raad voor de kinderbescherming)
Omschrijving: Wat heeft een groep professionals werkelijk nodig om te werken aan de maatschappelijke opdracht? Medewerkers en leidinggevenden van de Raad voor de Kinderbescherming en de Nationale Politie vertellen over hun ervaringen, successen, dilemma's en leermomenten bij het werken in zelforganiserende teams. Hoe neem je als medewerker en leidinggevende ruimte om toe te werken naar zelforganiserende teams in een organisatie die zich jarenlang heeft gekenmerkt door regels en protocollen en waar controle en beheersing de scepter zwaaiden? Het hebben van vertrouwen, lef en je kwetsbaar op durven te stellen zijn hierbij sleutelbegrippen gebleken. Het resultaat: meer veiligheid en betere bescherming van kinderen door een team van mensen dat een gevoel van verbondenheid met elkaar, en met de organisatie ervaart.
Titel: Serious games: een middel om elkaar beter te leren begrijpen
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Bas van Nuland (The Barn)
Omschrijving: Het concept 'spel' komt in alle culturen voor. Het is de manier waarop we als kinderen van elkaar leren en ook leren omgaan met elkaar. Dit maakt het daarom ideaal om ook als volwassenen van elkaar te leren en elkaar te leren begrijpen.
Serious games kunnen inzicht geven in de standpunten van iemand anders. Dit doen we bijvoorbeeld door rol-omkering toe te passen in een spel. Op deze manier krijgt iemand de wereld te zien vanuit het perspectief van een ander. Zo zijn er veel manieren die in spellen voorkomen en ingezet kunnen worden voor een serieuze toepassing. In combinatie met de nieuwe technologieën zoals virtual reality zijn de mogelijkheden eindeloos. U komt in deze sessie meer te weten over serious games als kans om spanningen in de samenleving te verminderen door meer begrip voor elkaar te creëren.
Titel: De kracht van AAI-honden (Animal Assisted Intervention) bij politieverhoor
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Arno de Bruijn (Politie en Hulphond Nederland)
Jantine Boerrigter (Politie Rotterdam Zedenzaken)
Omschrijving: Slachtoffer of getuige zijn van een gewelds-, zeden-, of ander misdrijf met een hoge impact is verschrikkelijk. In het kader van slachtofferzorg willen we zo goed mogelijk contact krijgen met het slachtoffer of de getuige. Steeds vaker zien we, onder andere in de media, dat honden een positief effect kunnen hebben. Bijvoorbeeld op kinderen. In verschillende beroepsgroepen maken ze al gebruik van de rustgevende uitwerking van honden. Waarom wij niet? Daarom zijn we het project AAI-honden gestart. Het doel van dit project is om te onderzoeken en te testen of we met honden tijdens het politieverhoor beter in contact komen met jeugdige slachtoffers en zo de belasting van het verhoor verminderen. In deze sessie komt u meer te weten over de kracht van AAI-honden bij politieverhoor.
Titel: Triple helix samenwerking: goud of gedoe voor innoveren?
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Frederik de Vries (Twynstra Gudde )
Hans van Loon (HSD)
Omschrijving: Innovaties zijn een krachtige motor om Nederland gezamenlijk veiliger en rechtvaardiger te maken. Het komen tot innovaties gaat het beste in een triple helix samenwerkingsverband. Samenwerken is de oplossing, het goud. Hierachter schuilen vaak tal van beelden en veronderstellingen als "Alleen doen is optellen en samen doen is vermenigvuldigen", "1 + 1 = 3", "Samen staan we sterk", "Samen weten we meer", "Kennis is macht, samenwerken is kracht", "Wil je snel gaan, ga alleen" of "Wil je ver komen, ga samen". Tijdens deze sessie willen wij met u verkennen of de triple helix samenwerking het goud is om noodzakelijke innovatie op het gebied van veiligheid te realiseren. U komt meer te weten over inspirerende praktijkvoorbeelden en wij voorzien u graag van recepten en praktische handvatten voor een succesvolle triple.
Titel: Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers: gebruik een crisis voor innovatie
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Carolien Schippers (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers)
Omschrijving: Wat is het verband tussen een prijsvraag voor designers en vluchtelingenopvang? Hoe belandde het COA op de Dutch Design Week? Niemand wil een crisis. Maar een crisis maakt innovatief. Het COA greep eind 2015 de ongekende vluchtelingenstroom naar Nederland aan om architecten en designers te prikkelen. De prijsvraag 'A Home away from Home' vroeg om nieuwe oplossingen voor flexibele huisvesting. Het COA laat u in deze inspiratiesessie out-of-the-box denken. Hoe verlegt u de focus van de crisis naar iets nieuws? Hoe krijgt u hiervoor steun binnen de organisatie? En hoe werft u de juiste partners om van uw idee een succes te maken?
Titel: Innovatie in Europa
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Marc Holtkamp (Europese Commissie)
Jean-Luc Eggen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Petra Bayerl (Erasmus Universiteit)
Paul Kruis (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Frank Winters (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Omschrijving: Dit werkatelier gaat over de Europese hoofdlijnen. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt op het Europese innovatie en onderzoektableau en vragen zoals: waar staan we nu, wat gebeurt er om ons heen en waar willen we over een paar jaar zijn? Wat doet Brussel en wat zijn de kansen voor de lidstaten?
In een actieve, gevarieerde sessie wordt u geïnformeerd en bevraagd over de (voor VenJ relevante) actualiteiten van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020.
De onderwerpen die aan bod komen: Innovatiebeleid in Europa, Eerstvolgende call voor Horizon 2020 en Small and Medium-sized Enterprise?
Titel: Denk mee met de Strategische Kennis en Innovatie Agenda van VenJ
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Peter Elias (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Jacqueline de Jong (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Chris Boonen (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Marijke ter Voert (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)
Olivier Hendriks (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)
Omschrijving: De rechtsstaat staat centraal in de missie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar de rechtstaat is geen rustig bezit. Achter de dagelijkse stroom van vluchtige gebeurtenissen en incidenten gaan grote veranderingen schuil die de rechtsstaat uitdagen of zelfs raken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ziet in deze veranderingen vijf uitdagingen. In deze sessie maakt u kennis met de vijf uitdagingen en inventariseren we wat nodig is om deze uitdagingen aan te gaan. Uw input kan worden gebruikt voor de eerste Strategische Kennis en Innovatieagenda (SKIA) van VenJ. Een belangrijk instrument om de kennisvragen en innovatieambities van het ministerie te identificeren en te delen.
Titel: Welke rol kan technologie spelen in het versterken van sociale cohesie in de stad?
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Anton Nijssen (The Hague Institute for Global Justice)
Johan de Wit (Siemens Nederland NV / TU Delft)
Omschrijving: De versplintering van de lokale samenleving, de marginalisering van bepaalde groepen en het gebrek aan sociale samenhang zijn de drijfveren voor geweld in een stad. Naar aanleiding van uitgebreid onderzoek, uitgevoerd met diverse partners, presenteren The Hague Institute for Global Justice en Siemens u graag hoe innovatieve technologie de sociale cohesie onder jongeren kan versterken, met de stad Den Haag als casus.
Titel: Innovatie in noodhulp: the Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI)
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Maaike Willemsen (Capgemini Consulting )
Omschrijving: De humanitaire sector wereldwijd wordt geconfronteerd met een alsmaar stijgende vraag naar noodhulp. En daarbij een meer dan evenredige stijging van kosten. Deze situatie is niet houdbaar. Humanitaire organisaties, overheden, kennisinstellingen en bedrijven bundelen hun krachten om antwoorden op deze veranderingen te vinden. Op 24 maart 2016 is de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI) gelanceerd. DCHI streeft naar nieuwe vormen van samenwerking ('winnovation') om sneller en gerichter tot innovatie te komen en de effectiviteit en de efficiëntie van de noodhulp te verhogen. Het DCHI bestuur bestaat uit het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland, UNICEF Nederland, ondernemingsorganisatie VNO-NCW en de gemeente Den Haag. In deze sessie komt u alles te weten over DCHI en innovaties in de humanitaire sector.
Titel: Stem op het beste idee voor VenJ!
Werkvorm: Innovatie pitches
Thema: 1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
Sprekers: Sophie van Logtestijn (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Laura Heins (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Omschrijving: Bent u benieuwd welke innovatieve ideeën er leven binnen VenJ? Tien enthousiaste collega's van de Nationale Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële inrichtingen, Dienst Vervoer en Ondersteuning en het bestuursdepartement van VenJ pitchen vandaag hun innovatieve ideeën voor Innovatiepitch 2016. Wilt u beoordelen welke drie collega's doorgaan naar de finale? Stem mee! De finalisten strijden voor de titel 'Winnaar VenJ Innovatiepitch 2016'. De drie ideeën worden in december gepresenteerd in de brede Bestuursraad van VenJ. Bij de plenaire afsluiting van het congres wordt bekend welke drie pitches dit zullen zijn.


2. De kracht van toegenomen sociale interactie

Titel: Onwijze moeders: Politie Eenheid Rotterdam in gesprek met moeders over jeugdcriminaliteit
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Marco den Dunnen (Politie Eenheid Rotterdam)
Garry Werners (Politie Eenheid Rotterdam)
Sahila El Barkany (Valentijnschool Rotterdam)
Omschrijving: De politie eenheid Rotterdam organiseert maandelijks bijeenkomsten met moeders van jongere kinderen waar agenten vertellen wat de politie dagelijks meemaakt. Bijvoorbeeld over hoe de jongeren hangen op straat en in contact komen met foute vrienden. En hoe dit kan leiden tot criminaliteit en een goed toekomstperspectief van hun kinderen beperkt. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd met de gebiedsmedewerker van de gemeente en de school. Elke keer bespreken ze een apart thema. Denk aan straatcultuur, mythen en feiten rondom politieacties in de wijk, jihadisme, katvangers (meerdere telefoonabonnementen afsluiten voor iemand anders en/of een kenteken op je naam laten zetten), grooming en sexting op social media.
Titel: Burgeropsporing: app's en social media voor 'digitale burgerrechercheurs'
Werkvorm: Snelkookronde
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Frank Smilda (Politie)
Omschrijving: Mondige burgers zijn allang niet meer passieve volgers van de politie en opsporingsdiensten. Zij nemen zelf het heft in handen dankzij de mogelijkheden van smartphones en social media. Er is regelmatig sprake van burgeropsporing. Bijvoorbeeld door vermeende criminaliteit of misdaden te delen met een groot publiek of actief mee te helpen met online zoeken naar daders (wisdom of the crowd). Zo verandert de machtsbalans tussen politie en burger.
Applicaties op smartphones en social media zijn de nieuwe platformen waarop 'digitale burgerrechercheurs' samenwerken aan opsporing. App's en social media democratiseren de opsporing en maakt de rol van burgers hierin belangrijker. Dit vereist een verandering van het 'DNA' van opsporingsorganisaties, want het is een gamechanger in alle facetten van het politiewerk.
Titel: Grensoverschrijdende innovatie: forensisch onderzoek in de keten en met de samenleving
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Arian van Asten (Nederlands Forensisch Instituut)
Erwin van Eijk (Nederlands Forensisch Instituut)
Leon Schutte (Nederlands Forensisch Instituut)
Matthijs Zuidberg (Nederlands Forensisch Instituut)
Omschrijving: Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) neemt u mee in de wereld van citizen science en "do it yourself" onderzoek. In korte pitches worden de nieuwe forensische dataplatforms voor de analyse van verdovende middelen (NFiDENT) en digitaal bewijs (HANSKEN) door experts toegelicht. Daarnaast vertellen betrokken onderzoekers over de eerste ervaringen van het NFI met citizen science op Lowlands 2015 en 2016. Met hulp van de bezoekers werden op dit muziekfestival niet alleen belangrijke forensische wetenschappelijke inzichten verkregen maar werd op een positieve manier het werk van het NFI onder de aandacht gebracht. Het werkatelier wordt afgesloten met een panel en publieksdiscussie over de potentie van citizen science voor Veiligheid en Justitie. Waar en hoe kunnen de "wisdom of the crowd" van burgers op een verantwoorde manier worden ingezet om de veiligheid en rechtvaardigheid van onze samenleving te vergroten?
Titel: VenJ start-ups: de sleutel voor een innovatief en veerkrachtig ministerie
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Willem Ridderhof (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Evelien Boeije (DGSenB)
Omschrijving: De wereld om ons heen verandert snel. Disruptieve technologieën van bijvoorbeeld Uber, Tesla, Netflix, Spotify, Kickstarter en Snapchat tonen dat aan. De traditionele hiërarchische organisatie kan niet snel genoeg inspelen op deze veranderingen van buitenaf. Daarnaast is er ook van binnenuit een kracht van medewerkers - met name de generatie Y - die meer ruimte en vrijheid willen om hun werkzaamheden uit te voeren. ING heeft dit opgelost door een fundamenteel andere organisatiestructuur te introduceren: het startup concept. Wij geloven dat VenJ dit startup concept ook moet omarmen om innovatief en veerkrachtig te zijn. Startup VenJ is een plek waar mensen met nieuwe ideeën de ruimte krijgen om ze zelf uit te werken en te realiseren. Een groep enablers ondersteunt hen. Maar kan dat wel? Hoe gaan we om met de lijn? Hoe krijgen we financiering? Wat is er minimaal nodig om dit te laten slagen? Denk met ons mee.
Titel: Welke aspecten van lifestyle hebben betrekking op veiligheid?
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Irna van der Molen (Universiteit Twente )
Lucien Stöpler (Justice in Practice)
Jan Otten (Dutch Institute for Technology, Safety & Security)
Ben Kokkeler (Avans Hogeschool)
Omschrijving: Veiligheid is onderdeel van een lifestyle. Een patroon van interacties met de omgeving en mensen die typerend is voor iemands (groeps)identiteit. Zo kunnen mensen onveilig achteloos gedrag vertonen en kunnen mannen een bedreiging voor vrouwen vormen. Welke aspecten van lifestyle hebben betrekking op veiligheid en hoe zijn deze te beïnvloeden door sociale innovatie? Eerst worden u de kernprincipes van sociale innovatie toegelicht. Daarna bespreekt u in werkgroepen de belangrijkste praktische onderdelen om een lifestyle te beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van drie casussen:
1. Een positieve samenwerkingsrelatie opbouwen met bewoners
2. Een groep mensen ondersteunen in zelforganisatie (sociale cohesie)
3. De lifestyle van veiligheid beïnvloeden via sociale media
De sprekers zijn partner bij the Hague Security Delta en geven vorm aan een deel van de Nederlandse InnovatieAgenda voor Veiligheid.
Titel: Mobile Media Lab Politie
Werkvorm:
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Ed Sabel (Politie)
Omschrijving: Met het innovatieve Mobile Media Lab (MML) test de politie op een laagdrempelige manier haar digitale dienstverlening. Door in verbinding te staan, te luisteren en vervolgens de dienstverlening te verbeteren, werkt de politie samen met medewerkers en burgers aan een veiliger Nederland.
De tour door het Mobile Media Lab is op gezette tijden. Zie hiervoor het blokkenschema.
Titel: Mobile Media Lab Politie
Werkvorm:
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Ed Sabel (Politie)
Omschrijving: Met het innovatieve Mobile Media Lab (MML) test de politie op een laagdrempelige manier haar digitale dienstverlening. Door in verbinding te staan, te luisteren en vervolgens de dienstverlening te verbeteren, werkt de politie samen met medewerkers en burgers aan een veiliger Nederland.
De tour door het Mobile Media Lab is op gezette tijden. Zie hiervoor het blokkenschema.
Titel: Mobile Media Lab Politie
Werkvorm:
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Ed Sabel (Politie)
Omschrijving: Met het innovatieve Mobile Media Lab (MML) test de politie op een laagdrempelige manier haar digitale dienstverlening. Door in verbinding te staan, te luisteren en vervolgens de dienstverlening te verbeteren, werkt de politie samen met medewerkers en burgers aan een veiliger Nederland.
De tour door het Mobile Media Lab is op gezette tijden. Zie hiervoor het blokkenschema.
Titel: Mobile Media Lab Politie
Werkvorm:
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Ed Sabel (Politie)
Omschrijving: Met het innovatieve Mobile Media Lab (MML) test de politie op een laagdrempelige manier haar digitale dienstverlening. Door in verbinding te staan, te luisteren en vervolgens de dienstverlening te verbeteren, werkt de politie samen met medewerkers en burgers aan een veiliger Nederland.
De tour door het Mobile Media Lab is op gezette tijden. Zie hiervoor het blokkenschema.
Titel: Mobile Media Lab Politie
Werkvorm:
Thema: 2. De kracht van toegenomen sociale interactie
Sprekers: Ed Sabel (Politie)
Omschrijving: Met het innovatieve Mobile Media Lab (MML) test de politie op een laagdrempelige manier haar digitale dienstverlening. Door in verbinding te staan, te luisteren en vervolgens de dienstverlening te verbeteren, werkt de politie samen met medewerkers en burgers aan een veiliger Nederland.
De tour door het Mobile Media Lab is op gezette tijden. Zie hiervoor het blokkenschema.


3. Big data

Titel: Datagedreven veiligheid: het belang van vertrouwen in Big Data
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 3. Big data
Sprekers: Wilco Leenslag (KPMG)
Omschrijving: Hoe zorg je ervoor dat op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen veiligheid wordt geborgd? Big Data kan hierbij helpen. Maar dan moeten mensen wel vertrouwen houden in de analyses die plaatsvinden. Op basis van een relevante praktijksituatie worden belangrijke aspecten van Big Data, vertrouwen en veiligheid behandeld.


4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en identiteit

Titel: Beveiligt u al uw e-mails? The do's en don'ts!
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en identiteit
Sprekers: Petra van Schayik (Compumatica secure networks)
Ries van Son (Compumatica secure networks)
Omschrijving: Overheden communiceren steeds meer via de e-mail. Met elkaar, met burgers én met bedrijven. Vertrouwelijke persoonsgegevens, dossiers en vertrouwelijke gegevens worden hierdoor veelal onbeveiligd per e-mail verstuurd. We laten zien hoe eenvoudig het is om een e-mail te lezen tijdens het transport, hoe u een e-mail met encryptie beveiligd en dat vertrouwelijke gegevens versturen naar privé e-mailadressen gevaren met zich meebrengt.
Aan het einde van deze sessie bent u zich meer bewust van wat u per e-mail verstuurd.5. Veiligheid en handhaving van regels in cyberspace

Titel: Project Correlator: opsporen van criminaliteit in cyberspace
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 5. Veiligheid en handhaving van regels in cyberspace
Sprekers: Bas Doorn (Openbaar Ministerie)
Omschrijving: De opkomst van nieuwe technieken zoals darknet en bitcoins maken traditionele vormen van criminaliteit in cyberspace mogelijk. Dat vraagt om een andere manier van opsporen die, gezien de aard van deze nieuwe technieken, zich constant bevindt op het spanningsveld tussen privacy en veiligheid. Binnen het project Correlator worden technische en juridische mogelijkheden verkend om de opsporing van criminaliteit op het darknet mogelijk te maken. U komt meer te weten over een aantal interessante aspecten van deze verkenning.
Titel: Een cybercrimineel is niet hetzelfde als een ouderwetse boef: hoe vullen we de sanctie-uitvoering in?
Werkvorm: Snelkookronde
Thema: 5. Veiligheid en handhaving van regels in cyberspace
Sprekers: Evelien Boeije-Schuring (Ministerie van Veiligheid en Justitie / DGSenB)
Helga Ezendam (Ministerie van Veiligheid en Justitie / DGSenB)
Shylin Bahrami (Ministerie van Veiligheid en Justitie / DGSenB)
Omschrijving: "Over vijf jaar heeft vijftig procent van onze criminaliteit te maken met computers", zei procureur-generaal Gerrit van der Burg tegen Nieuwsuur in juni van dit jaar. We werken ontzettend hard om cybercrime aan te pakken. Maar we zijn nog niet bezig met de vraag hoe we de opgelegde straffen aan cybercriminelen goed en effectief invullen. Dat moet anders! Een cybercrimineel is niet hetzelfde als een ouderwetse boef. De vraag is dus of de bestaande interventies werken op deze nieuwe doelgroep. Hoe vul je een toezicht in bij een hacker? Wat is er nodig om recidive te voorkomen? Waar moet de aanpak of interventie op gericht zijn? Allemaal vragen waar we antwoorden op moeten vinden. Heeft u affiniteit met cybercrime, kennis van de persoonskenmerken van cybercriminelen of gewoon een idee wat goed zou werken bij deze doelgroep? Denk mee en help ons verder om de (digitale) samenleving veiliger te maken.


6. iTechnologie: aansturen en delen op afstand

Titel: 'Vergeet mij niet': een Virtual Reality-simulatie van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 6. iTechnologie: aansturen en delen op afstand
Sprekers: Bernd Wondergem (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Alex Tavassoli (Enliven Media)
()
Omschrijving: In dit werkatelier laten we deelnemers zelf beleven hoe het is om als zevenjarig jongetje getuige te zijn van huiselijk geweld. De ouders van Joris, het jongetje dat u zelf 'wordt' als u de Virtual Reality (VR)-bril opzet, maken thuis ruzie. Dat loopt soms wat uit de hand. Wat is het effect hiervan op Joris en zijn zusje Kim?
We laten daarna met onder andere een filmpje zien hoe de simulatie in de praktijk is getest en wat professionals die met de VR-simulatie werken ervan vinden. In de nabespreking nodigen we de deelnemers uit om mee te denken over hoe we deze simulatie effectief en verantwoord kunnen inzetten in de praktijk. Ook staan we stil bij andere gewenste toepassingen van Virtual Reality die de deelnemers zien in hun eigen werkveld. Bijvoorbeeld omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Titel: Denk mee met de verbreding van het NL-Alert bij ramp of crisis!
Werkvorm: Snelkookronde
Thema: 6. iTechnologie: aansturen en delen op afstand
Sprekers: Paul Kubben (NCTV)
Omschrijving: Om de bevolking te alarmeren en informeren bij een ramp of crisis, kan een burgemeester of voorzitter veiligheidsregio (bij een groot incident) onder andere NL-Alert inzetten. NL-Alert is nu nog een tekstbericht op mobiele telefoons, vergezeld van een sirenetoon. De technische mogelijkheden voor een bredere verspreiding zijn echter veel diverser. Tijdens dit programmaonderdeel komt Paul Kubben, senior beleidsmedewerker en projectleider Verbreding NL-Alert bij NCTV, graag in aanraking uw innovatieve ideeën om de bredere verspreiding van NL-Alert verder vorm te geven.
Titel: Het aanmeldproces in de asielprocedure gedigitaliseerd - LET OP: komt helaas te vervallen
Werkvorm: Snelkookronde
Thema: 6. iTechnologie: aansturen en delen op afstand
Sprekers: Patrick Croonen (IND)
Raymond Edelbroek (IND)
Omschrijving: *LET OP, deze sessie komt helaas te vervallen
Momenteel wordt Europa geconfronteerd met veel asielzoekers. De IND heeft een digitaal aanmeldformulier (DAF) ontwikkeld. De vreemdeling vult zelf op een computer zijn gegevens in en de invoer wordt vertaald door een applicatie en een tolk. Deze vertaalde gegevens worden ingespoeld in een hoorformat, gereed voor gebruik! In de Nederlandse asielprocedure wordt er nu al gewerkt met DAF. De ambitie is om dit systeem toe te passen met vreemdelingen die nog bij de buitengrenzen van Europa verblijven. We moeten anders denken dan tot nu toe is gedaan. Kunnen we dit op een technisch veilige wijze doen en met wat voor apparatuur? En hoe deel je de informatie met andere belanghebbenden? In deze sessie komt u er meer over te weten.
Titel: Eén digitaal loket voor slachtoffers
Werkvorm: Snelkookronde
Thema: 6. iTechnologie: aansturen en delen op afstand
Sprekers: Gerie Jonk (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Bartho Hengst ()
Omschrijving: Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft samen met vijf ketenpartners een digitaal informatieportaal voor slachtoffers geopend. Via één inlogcode kunnen slachtoffers in één oogopslag zien wat de stand van hun (straf)zaak is. De politie, het Openbaar Ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en Slachtofferhulp Nederland leveren ieder hun eigen informatie aan vanuit de onderliggende databases. En juist daar ligt voor het ministerie de uitdaging.
We draaien nu een proefversie waarin slachtoffers het digitaal informatie portaal testen. Begin 2017 besluiten we over een mogelijk vervolg. In deze sessie denken we samen met u na over de uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat er vanuit alle organisaties een eenduidige visie komt over de toekomst van het portaal? Hoe organiseren we binnen alle organisaties gelijke prioriteiten en voldoende capaciteit voor het portaal? Hoe kunnen we het portaal ketenbreed (door)ontwikkelen zonder daarbij de individuele ontwikkeling van de organisaties te belemmeren?


7. Groeiende technologische mogelijkheden

Titel: Quantified Self: een (neuropyschologische) innovatieve trend die mensen kan helpen
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Stefania Rosanio (Ministerie van Veiligheid en Justitie / DJI)
Monique Eikenboom (DJI)
Omschrijving: Hoeveel stappen zet u op een dag? Hoe hoog is uw hartslag? Hoeveel calorieën verbrandt u gemiddeld? Het idee van Quantified Self (QS) is om (fysiologische) gegevens over uzelf of uw omgeving te verzamelen door middel van innovatieve technologieën. Het doel is om deze gegevens te interpreteren en hiervan te leren. Deze trend krijgt op dit moment een enorme boost dankzij steeds preciezer, kleiner en goedkoper wordende sensortechnologie.
Wilt u iets horen over de QS-proeftuin bij de Dienst Justitiële Inrichtingen? Wij vertellen tijdens de inspiratiesessie hoe de 'evidence-based' proeftuin, gefocust op agressiecontrole bij tbs-afdelingen, werkt. Ook delen we onze kennis over de polsbanden die wij hebben gebruikt, de data interpretatie en hoe wij van plan zijn om door te gaan. Want wij gaan door: deze trend is te veelbelovend om dat niet te doen! Dit onderdeel is interessant voor iedereen die (neuropsychologische) innovatie volgt.
Titel: Systeem voor Calamiteiten Registratie (SCAR): snel een volledig overzicht van stoffelijke overschotten en bewijsmaterialen
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Roosje de Leeuwe (Nederlands Forensisch Instituut)
Gerda Edelman (Nederlands Forensisch Instituut)
Omschrijving: Aan de hand van een gefingeerde ontploffing op een schip, demonstreren we een innovatieve werkwijze voor de registratie van stoffelijke overschotten en ander bewijsmateriaal. Zo gebruiken forensisch onderzoekers in het rampgebied een mobiele applicatie die bewijsmateriaal automatisch registreert. Met behulp van deze app wordt een foto gemaakt, een uniek identificatienummer gescand en een omschrijving gegeven van de sporendrager. Een draagbare GNSS-ontvanger zorgt vervolgens voor een nauwkeurige plaatsbepaling.
Al deze registraties worden onmiddellijk zichtbaar op een kaart in de commandowagen. Het resultaat is een snel, gedetailleerd overzicht dat helpt om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen, onderzoekers aan te sturen en eventuele daders te vervolgen. Dit noemen we SCAR - Systeem voor Calamiteiten Registratie.
Titel: Op beeldconsult bij zorgprofessionals van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Mark de Lange (Dienst Justitiële Inrichtingen)
Gunay Kaptan (Dienst Justitiële Inrichtingen)
Omschrijving: "Aan de helderheid van zijn ogen kon ik zien dat extra methadon toedienen niet nodig was." "Doordat ik de wond op afstand kon zien, wist ik dat ik speciaal verband moest meenemen." Zomaar enkele ervaringen uit een proef met beeldconsult bij twee inrichtingen van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Tijdens deze inspiratiesessie nemen we u mee in de oplossing voor beeldconsult, het doorlopen proces en de opgedane ervaringen. Tevens geven we u inzicht in de wijze waarop beeldconsult nu verder wordt uitgerold binnen DJI.

Waarom interessant? Beeldconsult kan de kwaliteit van de zorg verhogen wanneer zorgprofessionals niet ter plaatse zijn op de plek waar de zorgbehoefte is. Daarnaast zijn forse (tijds)besparingen mogelijk door reizen van zorgprofessionals en transport van justitiabelen te voorkomen.
Titel: Kunnen satellieten bijdragen aan vraagstukken van VenJ en andere ministeries?
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Diverse sprekers van de FIOD, Nationale Politie, Netherlands Space Office, The Hague Security Delta, TU Delft en Ministerie van Veiligheid en Justitie ()
Omschrijving: The sky is not the limit, this is the space to be! Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe met dit eerste VenJ-brede en bottom-up geïnspireerde innovatieprogramma? Wat is het doel, wie doen er mee en kunnen satellieten bijdragen aan vraagstukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de vier andere aangesloten ministeries? De betrokken organisaties, de programmamanagers van het Innovatieteam en The Hague Security Delta lichten u deze triple helix samenwerking toe.
Titel: Inloop experiment Eye tracking: Invloed van beeldmateriaal op emoties en beslissingen (let op beeldmateriaal kan heftige emoties oproepen)
Werkvorm: Inloopexperiment
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Gabry Vanderveen (Sectie Criminologie, Erasmus University/ Recht op Beeld)
Lotte van Dillen (Instituut Psychologie | Leiden Institute for Brain and Cognition )
Omschrijving: Hoe kijkt u naar beelden en wat doet dat met uw emoties, oordelen en beslissingen? Door de digitalisering van dossiers en rechtspraak verandert ook de presentatie van beeldmateriaal. En dat heeft gevolgen. Professionals werkzaam in de rechtspraak, van opsporingsmedewerkers tot letselschade advocaten, krijgen vaak te maken met beeldmateriaal. Dit zijn bijvoorbeeld foto's van plaatsen delict, letselfoto's of 3D-visualisaties die in (digitale) dossiers of in de (toekomstige) digitale zittingszaal te zien zijn. Dergelijk beeldmateriaal roept bij mensen heftige emoties op en dit hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn.
Uit eerder onderzoek weten we dat deze emoties (on)bewust beslissingen en oordelen kunnen beïnvloeden, maar er is nog veel onduidelijk. Eye tracking geeft meer inzicht in welke psychologische mechanismen een rol spelen bij de invloed van beeldmateriaal op emoties en beslissingen. Wilt u zelf eye tracking ervaren? Dat kan! U kunt meedoen aan een inloopexperiment waar we tijdens een inspiratiesessie op voortbouwen.
Titel: Eye tracking experiment: het nut en de noodzaak
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Gabry Vanderveen (Sectie Criminologie, Erasmus University/ Recht op Beeld)
Lotte van Dillen (Instituut Psychologie | Leiden Institute for Brain and Cognition )
Omschrijving: De digitalisering van dossiers en de rechtspraak verandert de presentatie van beeldmateriaal. We kunnen beelden uitwisselen en bekijken op een computerscherm of iPad, maar ook op een groot presentatiescherm in de (toekomstige) digitale rechtszaal. Beelden van bijvoorbeeld letsel, verkeersongevallen en plaatsen delict roepen bij veel mensen heftige emoties op. Deze emoties kunnen (on)bewuste effecten hebben op beslissingen en oordelen. Eye tracking geeft meer inzicht in welke (onbewuste) psychologische mechanismen een rol spelen bij de invloed van beeldmateriaal op de opgewekte emoties en gemaakte beslissingen. Het nut en de noodzaak van eye tracking experimenten lichten wij toe aan de hand van een inloopexperiment waarbij u zelf eye tracking kan ervaren.
Titel: Robots in de rechtspraak: feit of fictie?
Werkvorm: Debat
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Jelle van Veenen (Dutch Legal Tech)
Jeroen Zweers (Dutch Legal Tech / Kennedy Van der Laan)
Omschrijving: De robots komen eraan en gaan het juridisch werk grondig veranderen. Of toch niet? We discussiëren op het scherpst van de snede over de impact van technologie. Over computers die alle wetten en jurisprudentie kennen en ermee redeneren. Over het meten en analyseren van alle stappen die de rechter, advocaat en jurist zetten. Kortom, u kunt met ons discussiëren over de toekomst van het juridisch werkveld. Over feit én over fictie.
Titel: Innovatieproject FIODSpraak: efficiënter uitwerken en analyseren van auditief opgenomen gesprekken
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: René Houben (Belastingdienst / FIOD )
Ruud Cremers (Belastingdienst / FIOD )
Arjan van Hessen (Universiteit Twente)
Omschrijving: Het werk van opsporingsambtenaren bestaat tegenwoordig steeds meer uit het verwerken van auditief opgenomen gesprekken. Om dergelijke gesprekken goed uit te werken en te analyseren, is substantiële en onevenredige inspanning vereist. In het innovatieproject FIODSpraak werken we aan een infrastructuur om onder andere de efficiëntie en de kwaliteit van het verwerkproces van auditief opgenomen gesprekken te verbeteren. Ook het opstellen van rapportages, samenvattingen, analyses en een proces-verbaal hebben onze aandacht." Deze inspiratiesessie geeft u een inkijk in het project. Zo bespreken we de spraaktechnologische ontwikkelingen, welke doelen er beoogd zijn, de aanpak en de resultaten die we moeten leveren.
Titel: De Brabantse manier: oplossingen om veiligheid te creëren en onveiligheid te bestrijden
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Jan Otten (DITSS - Brainport)
Omschrijving: Door sociaal en technologisch ondernemerschap tussen kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven zijn in de laatste jaren diverse veiligheidsvraagstukken met succes opgepakt. Vanuit Brabant zijn ideeën omgezet in oplossingen om veiligheid te creëren en onveiligheid te bestrijden. Hoe doen we dat en waarom is innoveren in Brabant zo goed mogelijk? Passie, kennis, kunde en ondernemerschap dragen het innovatie-model van Brainport en het Dutch Institute for Technology Safety & Security (DITSS). Wij nemen u mee en vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe we innoveren. Wat ligt er bijvoorbeeld aan de basis van: Stratumseind, Secure Lane, Leefsamen, Buurttent, Whatsapp groepen, Social Business Parcs, Veilgheid Op maat, EASI, Trillion, Veiligheidsatelier, OMSChallenge, fris kijken op... en nog veel meer.
Titel: Is kwantum-veilige authenticatie de volgende stap voor toegangscontroles?
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Pepijn Pinkse (Universiteit Twente)
Fons Knopjes (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens)
René Schaap (Dienst Justitiële Inrichtingen)
Omschrijving: Nanotechnologie is een opkomende technologie die steeds hoger op de agenda staat van overheden en bedrijven. In dit werkatelier gaan we dieper in op de toepassing van nanotechnologie in authenticatie systemen. Door unieke structuren op de nanoschaal en uitlees-systemen gebaseerd op kwantumprincipes, is het mogelijk om de beveiliging van toegangscontroles drastisch te verhogen. Authenticatie is belangrijk voor de douane, politie, nationale veiligheidsinstellingen, financiële instellingen en voor een groot aantal andere bedrijven en organisaties. Een voorbeeld dat voor u bekend is, is de paspoortcontrole op vliegvelden. Dat gebeurt steeds vaker automatisch. Universiteit Twente demonstreert u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kwantum-veilige authenticatie en geeft u een toelichting. Naast experts op dit gebied nodigen we een spreker uit die ingaat op de toepasbaarheid van deze technologie in het veiligheidsdomein. Aan het eind vragen we u met ons te discussiëren over toepassingsmogelijkheden, wensen en eisen ten aanzien veilige authenticatie.
Titel: Virtual burglary: technologische innovaties in inbraakonderzoek
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Iris van Sintemaartensdijk (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving)
Omschrijving: Criminelen kunnen zelden worden geobserveerd tijdens het begaan van hun criminele activiteiten. Een veelbelovende nieuwe manier om meer kennis over criminele activiteiten op te doen, is Virtual Reality (VR). Door inbrekers in een virtuele omgeving te laten inbreken, kan veel meer worden geleerd over de beslisprocessen van de daders. Het 'virtuele' gedrag kan rechtstreeks worden geobserveerd. Het Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) heeft als eerste onderzoeksinstelling in Nederland VR toegepast in wetenschappelijk inbraakonderzoek. In deze sessie delen we de eerste resultaten van dit VR-onderzoek met u. Er wordt dieper ingegaan op de voordelen van deze innovatieve methodologie en hoe de resultaten nieuwe kennis kunnen opleveren en op termijn concrete suggesties voor het beleid kunnen opleveren.
Titel: Robots en ethiek: discussieer mee met robot Nao!
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Pieter Jonker (TU Delft / Robotics Institute)
Jacqueline de Jong (Centrale Eenheid Strategie | Ministerie van Veiligheid & Justitie)
Omschrijving: Presentatie van de robotscan die RoboValley (TU Delft) onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Welke robotica toepassingen zijn nu en in de nabije toekomst relevant voor Veiligheid en Justitie? Welke kansen moeten we benutten en wat zijn de risico's?
Na de presentatie kunt u mee discussiëren. Robot NAO zal een aantal stellingen poneren en uw mening peilen over ethische dilemma's en maatschappelijke vraagstukken rondom de invoering en het gebruik van robots in de samenleving.
Titel: De basis van blockchain. Van technologie tot toepassing!
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Jacques Vos (Kadaster, Landregistratie & Geografie)
Johan Pouwelse (TU Delft)
Peter Vermeulen (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Omschrijving: Volgens experts gaat blockchain technologie de maatschappij fundamenteel veranderen. Door de opslag van gegevens te verspreiden neemt de betrouwbaarheid en veiligheid toe. Maar hoe werkt dat nou precies? Welke toepassingen zijn er in het VenJ domein? In dit werkatelier leert u de fijne kneepjes van blockchain technologie.
Titel: Wat vertelt een DNA-spoor over de leeftijd van een verdachte? Doe de bingo en ontdek!
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Jana Naue (University of Amsterdam)
Pernette Verschure (University of Amsterdam)
Omschrijving: Uit de chemische samenstelling van het DNA is een epigenetisch profiel af te leiden. Dit profiel is aan verandering onderhevig en verschilt per leeftijd. Hierdoor is het mogelijk om aan de hand van DNA de leeftijdscategorie van een verdachte te achterhalen. Deze informatie kan van groot belang zijn voor een opsporingsonderzoek. In deze sessie gaan we op laagdrempelige wijze in op de interpretatie en toepassing van dit epigenetisch DNA-onderzoek binnen het forensische werkveld. Als u deelneemt aan de quiz, komt u alles te weten over forensisch DNA-onderzoek, de variatie tussen individuen, verouderingsveranderingen en de epigenetische analyse.
Tijdens onze DNage-bingo beslist u aan de hand van een fictieve strafzaak of u wel of geen inzicht wil krijgen in de leeftijd van een verdachte. Zo verkent u op deze manier de mogelijkheden en grenzen van de leeftijdsbepaling op basis van DNA.
Titel: VenJ in de digitale samenleving
Werkvorm: Debat
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Arie van Bellen (ECP.nl)
Omschrijving: Digitalisering heeft onze samenleving enorm veranderd. Het is alom aanwezig en verweven met vrijwel ieder aspect van ons dagelijks leven. Ook in het veiligheidsdomein hebben technologische innovaties ons vele voordelen gebracht. Camerabewaking, opsporing en andere innovaties brengen tegelijkertijd maatschappelijke vraagstukken met zich mee. In deze sessie gaat u onder leiding van Arie van Bellen (Directeur ECP | Platform voor de Informatiesamenleving) in debat over de veranderende samenleving, nieuwe technologieën en hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie hiermee om zou moeten gaan. Welke impact heeft de digitalisering op het speelveld? Moeten methodes veranderen? Kortom, hoe kan het ministerie deze steeds sneller gaande ontwikkelingen bijbenen?
Titel: Innoveren kunnen we leren!
Werkvorm: Debat
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers:
Omschrijving: Innovatie gedijt het beste bij een slim samenspel tussen bedrijven, overheden en wetenschap. Toch blijkt het soms lastig om alle partijen mee te krijgen. We debatteren met u over vertrouwen en het zoeken naar methoden en oplossingen om innovatieve projecten mogelijk te maken en successen te delen. Wat zou bijvoorbeeld de rol moeten zijn van de overheid in het bevorderen van innovatieve samenwerkingen? En hoe creëren we creatieve omgevingen waarin samen problemen snel kunnen worden aangepakt?
Titel: Slimme camera's: hoe automatiseren we cameratoezicht?
Werkvorm: Snelkookronde
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Christiaan Hen (Schiphol Group)
Maureen Gribnau (Schiphol Group)
Omschrijving: Cameratoezicht is nog steeds een zeer intensieve arbeidsactiviteit. Vooral bij drukke publieke ruimtes, evenementen en luchthavens moet er continue een grote hoeveelheid camerabeelden worden bekeken. Technologische ontwikkelingen bieden echter nieuwe kansen. Zouden slimme beveiligingscamera's bijvoorbeeld afwijkend gedrag kunnen herkennen? Tijdens de sessie zullen er praktijk ervaringen worden gedeeld en zal er gediscussieerd worden over diverse oplossingen voor de vraag: hoe automatiseren we cameratoezicht? Denk en doe mee!
Titel: ARPro: augmented reality informatievoorziening relevant voor de politie op straat
Werkvorm: Werkatelier
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Mariëlle den Hengst (TU Delft / Politieacademie)
Stephan Lukosch (TU Delft)
Omschrijving: In het project ARPro wordt een op location-based en augmented reality gebaseerde realtime informatievoorziening ontwikkeld. Dit systeem herkent locaties en statische objecten. Zoals een huis, een fietsenstalling of een hek bij een bedrijfspand. Op basis van dit systeem ontvangt de politiemedewerker op straat automatisch de relevante informatie. Dit kan de informatiepositie van de politiemedewerker op straat vergroten en tegelijkertijd de cognitieve belasting beïnvloeden. In het project ARPRo worden deze organisatorische en persoonlijke effecten voor de basis politiezorg verkend. In deze sessie leggen wij u de mogelijkheden uit en vragen we uw input voor het project ARPRo: welke informatie is relevant zonder tot information overload te leiden?
Titel: Colour the night: Verbeteren situational awareness bij nachtelijke operaties
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Gaston Heuts (Politie)
Lex Toet (TNO)
Omschrijving: Inspiratiesessie met als doel om niet alleen een presentatie te geven, maar ook voor interactie met u. Het doel van het project 'Colour the night' is om de situational awareness bij nachtelijke operaties aantoonbaar te verbeteren en zo mogelijk de situatie van operaties bij daglicht te benaderen. Door de beelden van de nachtzichtkanalen niet afzonderlijk, maar gefuseerd en (op basis van een historisch kleurenbeeld) in kleur weer te geven, wordt de kans op succes verhoogd. Zo worden missies efficiënter, waardoor ze een nog belangrijkere bijdrage leveren aan de veiligheid van Nederland.
Titel: Digitalisering bij het CJIB: van startup tot Centraal Justitieel Innovatiebureau
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Bert Reitsma (Centraal Justitieel Incassobureau)
Romkje Dijkstra (Centraal Justitieel Incassobureau)
Anne Jacobs (Centraal Justitieel Incassobureau)
Omschrijving: Tot voor kort kon u de foto van een verkeersovertreding alleen schriftelijk opvragen. Sinds de opening van het Digitaal Loket ziet dat proces er heel anders uit. Het Digitaal Loket is de plek waar je alles voor een verkeersboete zélf regelt. Meer dan 1,5 miljoen bezoekers hebben inmiddels van de diensten van het loket gebruik gemaakt. Zo kan u een foto bekijken, een regeling aanvragen en via iDEAL de boete betalen. Het Digitaal Loket is slechts één van de oplossingen die het digitaliseringsprogramma van het CJIB in samenwerking met ketenpartners heeft gerealiseerd. Dit jaar alleen al hebben we meer dan veertig implementaties: van vraagafhandeling via Whatsapp tot het Businessportaal en van digitale documentstromen tot het vervangen van de website. We nemen u graag mee in hoe we dit hebben kunnen realiseren en hoe we van een kleine startup een innovatiemachine van formaat hebben gemaakt.
Titel: Innovatie bij Defensie: Denktank FRONT
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Eddie Flohr (Ministerie van Defensie)
Roy Sillen (Ministerie van Defensie)
Carlo Wesseling (Ministerie van Defensie)
Ad van de Sande (Ministerie van Defensie)
Ankje Hoviga (Ministerie van Defensie)
Omschrijving: Naast een veranderde veiligheidssituatie aan de grenzen zien we dat ook andere ontwikkelingen in de omgeving van Defensie steeds sneller gaan. Een daarvan betreft de ontwikkelingen op technologisch gebied. Zij bieden kansen voor nieuwe of bestaande capaciteiten. Nieuwe technologieën betekenen ook nieuwe dreigingen. Dreigingen waar Defensie het antwoord op moet vinden.
FRONT (Future Relevant Operations with Next generation Technology) richt zich met name op (niet-militair specifieke) technologische, sociale en culturele innovatie voor Defensie. Op technologisch vlak ligt daarbij de focus op exponentiële ontwikkelingen. Die vragen om een respons van de organisatie: aanpassingen in het denken en het handelen. Sociale en culturele innovatie stelt routines ter discussie en draagt bij aan het oplossen van belemmeringen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het vernieuwen van het proces, product, dienst, opleidingen, personeelsbestand, personeelszorg, besturing, en toegevoegde waarde van partijen buiten Defensie . Ook versterkt FRONT de samenwerking van partners binnen het veiligheidsecosysteem.
Titel: Innovatieprogramma iCarus: zo snel en efficiënt mogelijk naar medische hulpverlening!
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Marieke Huijskens (Witte Kruis)
Belinda Smit (Witte Kruis)
Alex van der Hoeden (Transdev Witte Kruis)
Fons Bonink (Transdev, afdeling IT)
Omschrijving: ICarus is een innovatieprogramma dat bestaat uit verschillende innovaties op gebied van triage, spreiding en inzet van acute zorg, besteld vervoer en uitwisseling van medische informatie. In deze sessie komt u meer te weten over:
-RBS Care: een planningstool voor ambulancezorg / hulpverleningen op basis van wetenschappelijke modellen en echte informatie uit het Gemeenschappelijke Meldkamer Systeem.
-Navigatie Messenger: nauwkeurige logistieke informatie, waarbij met bijvoorbeeld pop-ups additionele informatie voor de ambulance bestuurder beschikbaar komt met route-informatie (weg omleggingen, file berichten) en casus informatie (mogelijk additionele informatie over het slachtoffer of hoe het slachtoffer te bereiken is).
- Ambulanceradar (de applicatie voor bruggen-/sluiswachters): Bruggen- en sluisinformatie, waarbij enerzijds inzichtelijk gemaakt wordt voor de bestuurder wat de status is van de bruggen en sluizen op een route, anderzijds richting brugwachter aangegeven kan worden of een ambulance reeds gepasseerd is.
Titel: Asieldashbord: Vreemdelingenketen sturen tijdens hoge instroom
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Wouter Dronkers (DGVZ)
Joanieke Snijders (DGVZ)
Omschrijving: Het Asieldashboard is een wekelijks dashboard met stuurinformatie dat is ontwikkeld om de vreemdelingenketen te sturen tijdens de hoge instroom van de zomer van vorig jaar. Het DG Vreemdelingenzaken heeft deze crisissituatie aangegrepen om te breken met een traditionele manier van dashboarding. Hoe heeft de vreemdelingenketen Agile werkprincipes toegepast op dashboarding? Hoe kan een crisissituatie helpen om stuurinformatie naar een hoger plan te tillen? Hoe kan het Asieldashboard u inspireren?
Titel: De kracht van neurowetenschappen voor de praktijk van Veiligheid en Justitie
Werkvorm: Inspiratiesessie
Thema: 7. Groeiende technologische mogelijkheden
Sprekers: Victor Kallen (TNO)
Peter Kiestra (Nationale Politie)
Omschrijving: Door kennis en kunde uit de neurowetenschappen en ontwikkelingspsychologie in de veiligheidspraktijk toe te passen, zijn recent opvallende resultaten geboekt. Victor Kallen neemt u mee naar deze dynamische wereld. Hij wordt aangevuld met concrete praktijkvoorbeelden van politiecommissaris Peter Kiestra. Daar waar technologische innovaties en klassieke (opsporings)methoden tekort schieten, bieden nieuwe inzichten uit de neurowetenschappen in verschillende vraagstukken handvatten en oplossingen. Bijvoorbeeld rondom (contra)-terrorisme, intimidatie, risico-inschattingen van personen of groepen, radicalisering, mentale veerkracht en inzetbaarheid. Wat ooit is begonnen met het 'prisoners dilemma' heeft zich inmiddels ontwikkeld tot brede toepassing in (bijna) binnen het veiligheidsbeleid. Van handhaving en opsporing tot crisismanagement en optimale nazorg. Laat u inspireren door de kracht van neurowetenschappen en denk mee met de toekomstige mogelijkheden.